GBS Sverige

Gå Bättre Sakta

GBS-stödgruppen

Vi sprider information om Guillain-Barrés syndrom och de besläktade sjukdomarna CIDP och MillerFisher syndrom. En viktig del av verksamheten är också att till Stödgruppen knyta tidigare GBS-patienter som är villiga att bli stödpersoner för nya patienter. Erfarenheterna visar att besök av en tidigare patient, som kan ge råd och ingjuta hopp, betyder oerhört mycket för en förlamad patient. Det är också viktigt att de anhöriga får stöd och uppmuntras att engagera sig i patientens dagliga vård så mycket som möjligt.

GBS-Stödgruppens ambition är också att hjälpa olika kategorier av vårdpersonal att finna information genom ett nätverk av specialister, som har engagerat sig i GBS-Stödgruppen.

Obs! Observera att GBS-Stödgruppen inte utgör sig för att vara en medicinsk kvalificerad grupp. Informationen är generell, även om mycket av materialet har utarbetats av neurologer och andra specialister.