Bli medlem

Ge ett bidrag till GBS-Stödgruppen

GBS-Stödgruppen startade i slutet av 2001. Föreningen arbetar ideellt med att besöka eller per telefon, prata med patienter och anhöriga. Vi förmedlar information och har kontakt med specialister på olika sjukhus runt om i landet.

Med hjälp från Baxter Medical AB och Reklambyrån Pendit AB, har vi producerat en informationsbroschyr.

Eftersom arbetet och kostnaderna för hanteringen av medlemskort och register blir för stora, har vi inför 2008 beslutat att du som gärna vill stödja gruppen istället skänker ett bidrag.

Hur stort ditt bidrag och engagemang är, bestämmer du själv. Du betalar enklast genom att sätta in pengarna på bankgirokonto: 5406-0686.
Du är välkommen att ringa, skriva eller skicka e-post till oss
GBS-Stödgruppen
Sjörödsvägen 15
280 23 HÄSTVEDA

Tele/fax 0451 – 231 64
E-post: czkonsult@bredband.net
Uppge gärna:

  • Namn, adress, telefon, e-postadress
  • Diagnos
  • Dina erfarenheter som patient eller anhörig
  • Dina yrkeserfarenheter, om du arbetar inom vården