Länkar

Mer information om GBS och CIDP hittar du under följande länkar:

www.gbs.org.uk  (Guillain-Barré Syndrome Support Group, England) – ”Huvudorganisationen” i Europa.
www.guillain-barre.com  (Guillain-Barré Syndrome Foundation International, USA) ”Moderförening” för supportgrupper runt om i världen.

www.nhr.se  (Neurologiskt Handikappades Riksförbund, Sverige)

Det finns en sluten facebook-grupp om GBS